Lab. top page | Japanese
updated at 2017-02-14

RES Ex-Members

AIBA Shin-Ichiro  
Kagoshima University
AKASAKA Munemitsu (2005)  
NIES
AKASHI Nobuhiro  
Hokkaido Forestry Research Institute
AOSHIMA Yuta (2013)  
Appiah Catherine (2015)  
BUTLAR, Matthew P.  
U.C. Berkley
Bahadir Gultekin (2004)  
Hitachi Software
CAO Guoxing  
DOHI Kazuma (2014)  
Doddy Juli Irawan (2014)  
EGAWA Chika (2013)  
EJIMA Yukiko  
-
Elena Carrio (2013)  
Eli Nur Nirmala Sari (2011)  
FEUGIER, François Gabriel (2013)  
FUJINUMA Junichi (2015)  
FUKUDA Hiromi (1999)  
Kensetu Iji Kanri center
GENKAI-KATO Motomi (2010)  
Kochi University
GOTO Masaki (1999)  
Parks and Recreation Foundation
HACHIYA Naoko (2011)  
HARUKI Masahiro (2012)  
HASEGAWA Osamu  
EES, Hokudai
HASEGAWA Shigeaki (2007)  
Research Institute for Humanity and Nature
HASEGAWA Tomoko (2001)  
Ojiya Nishi High School
HASEGAWA Yuji (2013)  
HIRABAYASHI Yuumi (2004)  
HIRANO Rika (2011)  
HIRAO Akira (2007)  
Shinshu University
HIRATA Ayumi (2010)  
HOJO Ai (2012)  
HONJO Keita (2014)  
HORIBATA Satoshi (2004)  
HOYO Yuri (2013)  
IDA Takashi (2010)  
University of Calgary
IIDA Yoshiko (2012)  
IKOMA Yoshifumi (2012)  
IMAI Fuyuko  
-
INABA Yoko (2007)  
ISHIBASHI Shiro (2005)  
Shirakami
ISHII Hiroshi (2005)  
Toyama University
ISHIKAWA ISHIKAWA Yasuhiro (2004)  
ISHIKAWA Kensuke (2012)  
ISHIOKA Ryo (2010)  
ISHIWATARI Satoshi (2007)  
ISMAIL, Trabelsi  
-
ITO Yuho  
Shinjo Kita High School
JÄGERBRAND, Annika (2008)  
Jordan P. Sinclair (2013)  
KADOYA Shigemasa (1999)  
Hokkaido Goverment
KAI Yoshiaki  
Nihon Microsoft
KAMANO Yasuko (2014)  
KAMEYAMA Yoshiaki (2007)  
Tokyo University of Agriculture
KASAGI Tetsuya (2002)  
Kanazawa Daigaku Kakuma no Satoyama Shizen Gakkou
KASHIMA Kazutaka (2011)  
KATO Etsushi (2005)  
JAMSTEC
KAWAGOE Tetsuhiro (2011)  
Kyoto University
KAWAGUCHI Lina (2009)  
Kyushu University
KAWAKUBO Eri (2010)  
KHARKWAL, Geeta (2010)  
KIMURA Hideo (2008)  
KIMURA Mituhiro (2005)  
KITAMURA Tomohiro (2006)  
KOBAYASHI Makoto (2009)  
Kyororo
KOSUGE Shoji (2005)  
Yokosuka
KOYAMA Asuka (2011)  
Tokyo University
KUWAHARA Nobuhiro (2007)  
Luis Fernando CHAVES (2012)  
MASATOMI Yoshiyuki (2008)  
MATSUDA Miyuki (2006)  
MATSUNAGA Katsutoshi  
-
MIYAMOTO Kazuki (2001)  
FFPRI
MIYATA Rie (2012)  
Kobe Colledge Junior and Senior High School
MIYAZAKI Noriko (2015)  
MIYAZAKI Yuko (2011)  
Okayama University
MIYOSHI Chikako (2005)  
Teshio Experimetal Forest
MIYOSHI Yuji (2011)  
MORI Kazuya (2002)  
-
MORI Yosuke (2012)  
NABESHIMA Eri (2006)  
Tokyo University of Agriculture and Technology
NAKAJIMA Hokuyo (2007)  
NARITA Kenji  
Akita University
NISHI Hideo (2002)  
Nagaoka City Science Museum
NISHIMURA Aiko (2010)  
AFFRC
NISHIMURA Takashi (2001)  
Tokyo
NISHIZAWA Hirofumi (2010)  
NOGUCHI Mahoko (2005)  
FFPRI
NOMURA Nanae (2013)  
OGAWA Youhei (2011)  
OHTSUBO Sumio (2013)  
OKUDA Masaki (2002)  
The Institute of Statistical Mathematics
ONIMARU Kazuyuki  
Bihoro Museum
OOHARA Takayuki (D2)  
OOIZUMI Ryo (2013)  
OROU, Augustin (2012)  
OSAWA Takeshi (2003)  
Kobe University
OSHITANI Hajime (2002)  
Rakuno Gakuen University
OTAKI Michiru (2015)  
Onishi M.  
Yagai Kagaku KK
POTTS, Matthew D. (2003)  
Modeling tropical forest
RAHAJOE, Joeni S. (2002)  
Research Centre for Biology, Indonesian Institute of Sciences (Herbarium Bogoriense)
SABURI Yukari (2012)  
SAITO I. Tatsuya (2012)  
Tokyo University of Agriculture and Technology
SAKAGUCHI Hirofumi  
-
SAKAI Yuma (2015)  
SANDOU Gou (2010)  
SATAKE Akiko (2014)  
SATO Hiroki  
Hokkai Gakuen Kitami Junior College
SAWASAKI Hyougo  
-
SEINO Tatsuyuki (2000)  
Tsukuba University
SEKI Motohide (2014)  
SHIMOJIMA Akiko (1999)  
K.C.S.
SHIMONO Yoshiko (2002)  
affrc
SHIODERA Satomi (2013)  
SHIRAKI Saiko (1999)  
Tokyo University of Agriculture
SHIRASAKI Tomohiro (2008)  
SHOYAMA Kikuko (2008)  
NIES
SOMA Takayo (1999)  
Kyoto University
SONG Kun (2013)  
SU Lin (2014)  
SUKENO Mikio (2008)  
SUZUKI Maki (2000)  
University of Tokyo
SUZUKI Shizuo (2001)  
Institute of Environmental Science
SZLAFSZTEIN, Claudio  
Department of Geology, Geoscience Center, University federal of Pará
Sunmonu (2014)  
TACHIBANA Mari (2004)  
TACHIKI Yuuya (2014)  
TAGUCHI Yasuhiro (2001)  
-
TAGUIAM, C.G.  
ERDB, Phillipines
TAJIMA Aki  
-
TAKAGI Shunsuke (2015)  
TAKAHASHI Koichi  
Shinshu University
TAKEUCHI Fumiko (2011)  
TAKEUCHI Toru  
Central Reseach Institute of Electric Power Industry
TAMAGAWA Seiya (2013)  
TAMURA Ooki (2004)  
TAMURA Sanae  
Takuhoku Highschool
TANABE Sachi (2007)  
TANI Tomokazu (2003)  
The Joetsu University of Education
TANINO Fuminori  
-
TATEZAKI Kei (2006)  
TOMIZAWA Hideo  
Hmanaka-cho
Tika Dewi Atika (2013)  
UCHIDA Ayuho (2001)  
UESAKA Shohei (2002)  
-
URAGUCHI Aya (2004)  
conservation international
USHIHARA Ami (2005)  
Chiba University
UZIN Paulo  
-
WADA Naoya  
Toyama University
WANG Qian (2015)  
WARD, Richard (2010)  
WATANABE Nobuyuki (1999)  
Sapporo Shizen Chousakan
Xi CHEN (2013)  
YAMADA Shoichi (2012)  
YAMADA Yasuhiro (1999 )  
Ooita prefectual office
YAMAMURA, Etsuo (2004)  
-
YAMAZAKI Mariko  
-
YOSHIDA Kengo (2006)  
Kyoto City
YOSHIDA Tomoaki (2011)  
YOSHIDA Tomohiko (2008)  
YUE Ming  
Yan GAO (PD)  
ZHANG Qian Qian (2015)  

Page maintainer: Kubo kubo@ees.hokudai.ac.jp
Lab. top page